Kontakta oss

Ventkontroll

PÅ VENTKONTROLL HAR ALLTID KVALITÉ, ENGAGEMANG OCH SERVICE I FOKUS.
Vi jobbar med att inspektera ventilationen och säkerställa hög luftkvalité i svenska hem och byggnader, vi hjälper även till att ta fram helhetslösningar för att uppnå det.

OVK

En OVK-besiktning ska genomföras regelbundet i de flesta typer av byggnader.

Radon

Vi utför radonmätningar/utredningar samt sanerar eventuella förhöjda radonhalter.

Värmeinjustering

En normal besparing vid injustering av ett värmesystem är 10-15% av årsenergi för uppvärmning.                                                                                

Ventilation

Ett inomhusklimat med god luftkvalité är en förutsättning för att vi ska klara av att prestera bra på arbetsplatser, i skolor samt må bra i hemmen.

VI HAR KVALITÉ,

ENGAGEMANG OCH

SERVICE I FOKUS

Lång erfarenhet

Helhetslösningar

Nöjda kunder

Kontakta oss

Ring 070-657 00 17 eller fyll i formuläret