VENTKONTROLL I SVERIGE AB

Radon

ventkontroll | radon

Vi utför radonmätningar/utredningar samt sanerar eventuella förhöjda radonhalter.

Vi har möjlighet att utföra både långtidsmätning & korttidsmätning av radonhalten.

Mätperioden infaller mellan 1:a oktober t o m 30 april. 
Radonet kan komma från byggnadsmaterial, t.ex blåbetong.
Även från marken & vattnet. 

Radonhalter över 200 Bq/m3 klassas som förhöjda & bör saneras både i bostadshus & arbetsplatser. 

Luft är vår passion

Vi brinner för att skapa en bra luftkvalitet och därmed god hälsa och trivsel i svenska fastigheter.

Vi kan vårt arbete och jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling och vidareutbildning för att hela tiden vara i framkant i en föränderlig bransch.

Är du i behov av vår kompetens?

Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi er inom kort.