VENTKONTROLL I SVERIGE AB

Värmeinjustering

Vi erbjuder injustering av alla vätskeburna system. 

ventkontroll | Värmeinjustering

Genom åren har vi skapat oss en stor kunskapsbas i balansering av vätskesystem och kan idag erbjuda injustering av mycket hög kvalitet.

Vi utför både injustering efter eget framtagna handlingar och efter färdiga handlingar. I de fall vi jobbar efter färdiga handlingar genomför alltid någon av våra konsulter en granskning av handlingen innan injusteringsarbetet påbörjas. Med en injustering utjämnas obalanser i systemen eftersom flödet efter injusteringen fördelar sig jämnt i systemet. Injusteringen gör att man på ett effektivt sätt kan utnyttja sitt klimat- och styrsystem vilket i sin tur leder till en energibesparing. En normal besparing vid injustering av ett värmesystem är 10-15% av årsenergi för uppvärmning.

 

Steg 1

Efter att vi gått igenom ert värmesystem och behov och kommit fram till en helhetslösning börjar vi med att byta ut de gamla ej justerbara radiatorventilerna samt stamventiler. Detta görs under sommarhalvåret.

Steg 2

Vi gör en injustering av samtliga radiatorventiler samt stamventiler efter noga beräkningar.

Steg 3

Efterjustering detta görs vid kall väderlek, vinter. Vi gör en temperaturmätning av samtliga lägenheter, detta gör vi för att se så vi hamnat rätt i vår injustering. Vi ser även över styr & regler, justerar kurvor och pumpar för att optimera värmesystemet.

Steg 4

Montage av termostater

Steg 5

Uppförande av DU/ drift och instruktions pärm samt USB
 

Luft är vår passion

Vi brinner för att skapa en bra luftkvalitet och därmed god hälsa och trivsel i svenska fastigheter.

Vi kan vårt arbete och jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling och vidareutbildning för att hela tiden vara i framkant i en föränderlig bransch.

Är du i behov av vår kompetens?

Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi er inom kort.