Kontakta oss

Radon

Vi utför radonmätningar/utredningar samt sanerar eventuella förhöjda radonhalter. Vi har möjlighet att utföra både långtidsmätning & korttidsmätning av radonhalten.

Mätperioden infaller mellan 1:a oktober t o m 30 april. 
Radonet kan komma från byggnadsmaterial, t.ex blåbetong.
Även från marken & vattnet. 

Radonhalter över 200 Bq/m3 klassas som förhöjda & bör saneras både i bostadshus & arbetsplatser. 

Kontakta oss

Ring 070-657 00 17 eller fyll i formuläret