VÅR HEMSIDAN

OVK Besiktning Solna

Anlita oss för en OVK Besiktning i Solna

En OVK besiktning görs för att säkerställa att ventilationen i en fastighet fungerar som den ska och att luften inomhus därigenom blir så bra som möjligt. Hur ser det ut i ditt hem, i era fastigheter, i barnens skola eller på din arbetsplats? 

VENTKONTROLL | OVK BESIKTNING I SOLNA

Systemet med OVK Besiktning gör skillnad och vi på på Ventkontroll har lång och gedigen erfarenhet av att genomföra sådana. Vi tar oss an uppdrag i Solna och över hela Stockholm med omnejd. Behöver du som fastighetsägare i Solna en OVK utförd så står vi redo att hjälpa dig. Samtliga våra anställda är certifierade och vi erbjuder alltid låga priser! 

Kontakta oss (ankarlänk till formuläret längst ner på sidan som på ovk-besiktning/) för en kostnadsfri offert på OVK Besiktning i Solna

Obligatorisk Ventilationskontroll

Det är obligatoriskt för fastighetsägare att regelbundet utföra en OVK besiktning! Beroende på hur fastigheten ser ut - samt vilket ventilationssystem som finns - ser de angivna tidsintervallerna olika ut. De ligger idag på mellan 3 och 6 år beroende på rådande förutsättningar. Fram till 1991 förekom det ofta problem med ventilationen i svenska byggnader. Ägaren fick ta eget ansvar för ventilationssystemet - något som, i många fall, ledde till en dålig inomhusmiljö.

Riksdagen fattade då ett beslut om att en OVK Besiktning - Obligatorisk Ventilationskontroll - skulle utföras, regelbundet, i alla svenska byggnader. Detta i syfte att säkerställa en god inomhusmiljö och en frisk, cirkulerande och fräsch luft i svenska byggnader. 

Säkerställ en god inomhusmiljö

Vi är experter på allt som rör ventilation och du kan anlita oss för allt från en OVK besiktning i Solna vidare frågor som rör montage, service eller exempelvis en injustering av ditt nuvarande ventilationssystem. Vi vänder oss mot företag, privatpersoner och fastighetsägare och har kapacitet att ta oss an såväl mindre som större uppdrag. 

Vi brinner för att skapa en bättre inomhusmiljö hos våra kunder och genom detta också bidra till en bättre hälsa och en ökad trivsel. Målet är att alltid ligga i framkant i vår föränderliga bransch, vilket konkret innebär att vi alltid ser till att hålla oss ajour med ny teknik och där vi kontinuerligt genomför vidareutbildningar i syfte att höja kompetensen ytterligare några snäpp. 

Regelbundna kontroller avgörande

Hur mycket påverkar egentligen luften inomhus de som vistas i lokalen? Mycket, har det visat sig. Lokaler, fastigheter och bostäder med sämre inomhusluft blir också svåra att prestera i. Vilket kan visa sig i form av sämre koncentration, en ökad lynnighet och en allmän trötthet. 

I de flesta byggnader finns tydliga krav vad gäller en OVK Besiktning. Inom ett visst intervall har man som fastighetsägare en skyldighet att anlita professionell hjälp för en OVK. Syftet är att säkerställa att inomhusluften når upp till de krav som finns - och att ventilationssystemet gör detsamma. Det företag som anlitas måste vara certifierade för uppgiften och i samband med att besiktningen genomförs så ska de sakkunniga även ge förslag kring hur man som fastighetsägare kan minska energiåtgången i byggnaden - men utan att det påverkar ventilationssystemets effekt eller inomhusmiljön negativt. Vi har många kontrollanter anställda som samtliga har lång vana av OVK besiktningar i Solna omnejd. 

Fastighetsägaren har ansvaret

Det är alltid fastighetsägaren som har ansvaret för att en OVK besiktning bokas in på utsatt tid. I exempelvis en BRF i Solna är det styrelsen som ska hålla koll på de intervaller som finns gällande när en OVK besiktning ska utföras. Är ni i behov av en sakkunnig funktionskontrollant för en OVK besiktning i Solna? Vi står redo att hjälpa er! 

Det senaste året har skapat en ny spelplan. Många företag har sett ett värde i att låta personalen styra sitt eget arbete och där val av arbetsplats är av akademisk betydelse. Men, för att en arbetsprestation ska ligga på topp under en hel dag så ställs också krav på en god, cirkulerande och fräsch luft. Dagligen andas vi in tusentals liter luft. Att den är av god kvalitet är direkt avgörande. Här nedan följer några exempel på vilken påverkan ventilationen har i en byggnad: 

  • God ventilation tar effektivt bort matos, fett, fukt, lukter och annat som kommer från matlagningen. Samma sak kan sägas om badrummet där ventilationen torkar upp rummet efter exempelvis en het dusch och därigenom också minskar risken för fuktskador.

  • Effektiv ventilation håller koldioxidnivån stabil. En inomhusmiljö med låg syrehalt leder till trötthet, sämre koncentration och huvudvärk. Genom en OVK Besiktning i Solna kan varje enskild lägenhetsägare ges optimala förutsättningar i din bostad.

  • En god ventilation avlägsnar partiklar från bygg- och inredningsdetaljer på ett effektivt sätt.

  • Risken för att utveckla astma och olika allergier minskas radikalt genom en tillfredsställande ventilation. Dessutom så blir hela byggnaden friskare genom att riskerna för mögel- och fuktskador minimeras. 
     

När ska man göra en OVK Besiktning i Solna? 

Den första besiktningen ska ske i samband med att systemet tas i bruk för första gången. Därefter sker en OVK Besiktning antingen var tredje eller var sjätte år - beroende på byggnad och ventilationssystem. 

Exempel på byggnader som ska OVK besiktigas var tredje år:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande. Detta gäller oavsett ventilationssystem.

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt kontor och personalutrymmen i industrilokaler som har FT-, FTX-ventilation. 

Exempel på byggnader som ska OVK Besiktigas var sjätte år:

Flerbostadshus, kontorslokaler, personalutrymmen och kontor inuti industribyggnader. Dessa ska ha ventilationssystem S, F eller FX. 
 

Fastigheter som enbart ska OVK Besiktigas vid installationen: 

En- och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation. 

Så jobbar vi vid en OVK Besiktning i Solna 

Anlitar ni oss för en OVK besiktning så kommer vi först och främst överens om ett bra datum för besiktningen. Därefter så ser vi över vilken typ av avisering som bäst lämpar sig - samt exempelvis hur nyckelhanteringen ska se ut. Efter en avslutad OVK besiktning så måste ett protokoll upprättas och i detta påtalar vi eventuella brister - samt lämpliga lösningar för att komma till bukt med dessa. Vi är proffs på alla frågor som rör ventilation så gällande problem, brister eller icke-fungerande detaljer så kan vi hjälpa till med lösningen. 

Protokollet ska sedan skickas till kommunens byggnadsnämnd för ett godkännande och du i retur får ett intyg som visar att ditt ventilationssystem når de regler och krav som finns. Detta intyg ska sedan placeras väl synligt - lämpligen på anslagstavlan - i fastigheten. Gällande kontakten med myndigheter och Byggnadsnämnden så kan vi sköta allt som har med den biten att göra. 

Behöver du professionell hjälp med en OVK besiktning i Solna? Kontakta oss redan idag så säkerställer vi en perfekt inomhusmiljö och ventilation i era fastigheter. Välkommen till Ventkontroll!

Luft är vår passion

Vi brinner för att skapa en bra luftkvalitet och därmed god hälsa och trivsel i svenska fastigheter.

Vi kan vårt arbete och jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling och vidareutbildning för att hela tiden vara i framkant i en föränderlig bransch.

Är du i behov av vår kompetens?

Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi er inom kort.